THE RAQUE STORY

หลายครั้ง ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าจะอยู่ในภาวะหดหู่ หลายคนมีภาวะเกลียดตัวเอง หลายคนมีผลกระทบต่อพฤติกรรม การบริโภคอาหาร บ้างเบื่ออาหาร ทำให้น้ำหนักลดลงมาก บ้างใช้การกินเป็นการคลายเครียด จนทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น

 

กัลยกร นาคสมภพ ผู้ก่อตั้ง RAQUE ก็เป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคซึมเศร้าชนิดเรื้อรังที่มีภาวะเกลียดตัวเองและมี eating disorder ซึ่งทำให้น้ำหนักตัวพุ่งสูง จนความอ้วนจึงเป็นเหมือนสิ่งกระตุ้นที่ทำให้รู้สึกว่าได้เสียการควบคุมตัวเอง ทำให้ผิดหวังกับตัวเอง

เมื่อรวมเข้ากับแรงเสียดสีจากสังคมที่นิยามคำว่า “ความงาม” ไว้ในกรอบเล็กๆ ก็ยิ่งทำให้สูญเสียความมั่นใจ และความเชื่อในตัวเอง ว่าเธอนั้น “ดีพอ” จึงยิ่งช่วยให้ภาวะการเกลียดตัวเองรุนแรงขึ้นอีก....

 

ที่สำคัญคือ... ไม่ใช่เพียงเธอคนเดียวที่มีปัญหานี้

 

กัลยกรพบว่าหนึ่งในสิ่งที่ทำให้เธอมีความสุขและทำให้ผ่านช่วงซึมเศร้าบางช่วงไปได้ คือการได้ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ของเธอผ่าน fashion เพื่อให้สามารถ apppreciate ตัวตนที่แตกต่างของตัวเองได้

RAQUE จึงถือกำเนิดขึ้นโดยผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพื่อให้คนได้สามารถสร้างนิยามของคำว่าความงามใหม่ เพื่อให้ได้รู้สึกถึงความมีคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

 

โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งต่อความรักไปยังเพื่อนร่วมโรค ผ่าน fashion brand เพื่อนำกำไรไปทำกิจกรรมและสร้าง awareness ให้กับโรคซึมเศร้าที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมการรับประทานและมุมมองที่ผู้ป่วยมีต่อตัวเอง... เพื่อให้สังคมตระหนักถึงโรคซึมเศร้าในวงกว้างขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความรู้ ความรัก กำลังใจ และแรงบันดาลใจ ที่จะทำให้พวกเขารับมือกับโรคได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เขาเข้าถึงการรักษาได้มากขึ้น...​

เพราะคำว่า fashion...

มีความหมายมากกว่านั้น

เพราะคำว่า aesthetics...

ไม่ได้แปลว่าการผอมสวยตามสมัยนิยม

เพราะนิยามของ beauty...

ไม่ควรถูกจำกัดด้วยค่านิยมของสังคม

 

RAQUE

จึงเป็นเรื่องของความรัก

ที่เรามีให้กับตัวเอง

O U R  O P E R A T I O N S

เราพยายามออกแบบภารกิจของเราให้สามารถส่งสร้างการรับรู้ให้กับโรคซึมเศร้าไปพร้อมกับการต่อความรัก แรงบันดาลใจ หรือความรู้ โดยมีเป้าหมายที่จะฝากความสุขไว้ในหัวใจของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า เพื่อจะทำให้พวกเราได้รับรู้ถึงคุณค่าของตัวเอง และลดทอนความต้องการที่จะทำร้ายตัวเอง

Until now, RAQUE has connected and given forward love, inspirations, and knowledge to more than 5 million Thais throughout the country, via digital content and 'Depression Talk (ซึมเศร้า Talk)', has started to equip depressed patients with positive practices through talk and therapies, has created confidence and self worth through using artworks from co-designer-depressed patients to create RAQUE fashion products. And we will keep working.

ซึมเศร้า Talk
1/1
STORIES TO SHARE
1/1
VIDEOS TO SHARE

HELP SPREAD THE LOVE FORWARD

JOIN OUR NEWSLETTER

About RAQUE

About Depression

Contact

© 2023 by Nude. Proudly created with Wix.com

0